Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Android προγραμματισμός part 2: Μαθαίνουμε πώς χρησιμοποιείται το Intent και πώς φτιάχνεται ένα Toast message


Συνεχίζουμε τα μαθήματα Android Studio χάρη στον Κώστα και το κανάλι του ονόματι "Greek Tutorials" στο YouTube και αφού μπήκαμε στο νόημα, φτιάχνοντας το Layout της πρώτης μας εφαρμογής, αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά στο νόημα.

Σήμερα θα δούμε το Intent, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο με το οποίο επικοινωνούν τα αντικείμενα μιας εφαρμογής. Μαζί του μπορούμε από μία οθόνη της εφαρμογής μας (Activity) να καλέσουμε μία άλλη ή να φέρουμε δεδομένα από αυτήν και χρησιμοποιείται κυρίως για τρεις λόγους:

  1. για να ξεκινήσουμε ένα νέο Activity,
  2. για να ξεκινήσουμε μία υπηρεσία (service) που τρέχει στο παρασκήνιο,
  3. για να ενημερώσουμε την εφαρμογή μας με πληροφορίες του συστήματος όπως, αν φορτίζει ή αν έχει επανεκκινήσει.

Περισσότερα για τα Intent, στην επίσημη σελίδα του Android.


Στο δεύτερο βίντεο βλέπουμε πώς δημιουργείται ένα Toast message. Αυτό είναι ένα μικρό pop-up παράθυρο το οποίο προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σε αυτόν που χρησιμοποιεί την εφαρμογή. Για παράδειγμα αν πάτε σε ένα Google app όπως το Gmail και κρατήσετε πατημένο ένα εικονίδιο, θα εμφανιστεί ένα toast message το οποίο μας εξηγεί τι κάνει αυτό το κουμπί.

Αυτά τα μηνύματα μπορούν να εμφανίζονται επίσης όταν ο χρήστης κάνει κάτι σωστά ή κάτι λάθος. Για παράδειγμα όταν ολοκληρώνει την εγγραφή του σε μία φόρμα, μπορεί να εμφανιστεί ένα "Συγχαρητήρια".

Περισσότερα για τα Toast, στην επίσημη σελίδα του Android.

0 στο: "Android προγραμματισμός part 2: Μαθαίνουμε πώς χρησιμοποιείται το Intent και πώς φτιάχνεται ένα Toast message"