Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Android προγραμματισμός part 7: Προσθέτουμε ένα Toolbar στην εφαρμογή μας και ανταλλάσσουμε δεδομένα με mySQL βάσεις


Συνεχίζουμε τα μαθήματα Android development με τη βοήθεια του Κώστα από το Greek Tutorials στο YouTube και σήμερα, έχουμε άλλα δύο θέματα που θα μας βοηθήσουν να προσθέσουμε σημαντικά στοιχεία στην εφαρμογή μας. Το πρώτο είναι το Toolbar που είναι απλά απαραίτητο και το δεύτερο είναι ο τρόπος με τον οποίο ανταλλάσσουμε δεδομένα με μία βάση mySQL.

Το Toolbar είναι στην ουσία το παλιό Actionbar, το οποίο μετονομάστηκε έτσι κατά τη μετάβαση του UX σε Material Design. Βρίσκεται συνήθως στο επάνω μέρος, αν και η Google θα μας το φέρει και κάτω όπως ήδη συμβαίνει με την εφαρμογή του Google Photos και περιλαμβάνει συνήθως τον τίτλο της εφαρμογής ή του Activity στο οποίο βρισκόμαστε και το Hamburger button που κρύβει το πλαϊνό μενού της. Γενικά όμως μπορούμε να προσθέσουμε ότι θέλουμε σε αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα θα βρείτε όπως πάντα στην επίσημη σελίδα των Android Developer.


Επόμενο είναι ένα επίσης απαραίτητο στοιχείο για την εφαρμογή μας, το οποίο αφορά στην ανταλλαγή δεδομένων με μία βάση mySQL. Οι βάσεις δεδομένων είναι λίστες στις οποίες αποθηκεύουμε πληροφορίες και εκτός από την αποθήκευση, τις χρησιμοποιούμε για επιβεβαίωση στοιχείων. Για παράδειγμα όταν κάποιος κάνει εγγραφή στην εφαρμογή μας, το username και το password του αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Όταν θα θελήσει να κάνει login στο λογαριασμό του, δηλώνει και πάλι τα στοιχεία του και η βάση επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης περιλαμβάνεται στις λίστες της και έτσι του επιτρέπει την πρόσβαση. Σκεφτείτε λοιπόν πόσα site έχουν login δυνατότητες και θα καταλάβετε τη σημασία της βάσης δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες επίσης θα βρείτε στην επίσημη σελίδα των Android Developer.


0 στο: "Android προγραμματισμός part 7: Προσθέτουμε ένα Toolbar στην εφαρμογή μας και ανταλλάσσουμε δεδομένα με mySQL βάσεις"