Μαθήματα Android Studio - Μέρος 5ο: Spinners, numberpicker, menu 

Η σειρά μαθημάτων προγραμματισμού στο Android Studio συνεχίζεται και φτάσαμε αισίως στο 5ο μάθημα. Σήμερα ο Χρήστος μας μιλάει για τη χρήση των spinners, του numberpicker αλλά και για το πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις το μενού σε μια εφαρμογή. 
© 2012-2015 Dr. Android | Original theme design by Main-Blogger - Blogger Template and Blogging Stuff | Material design by Chris K.